Shillow

System SHILLOW jest dodatkowym wyposażeniem jednostek pływających. Ma on za zadanie zwiększać ich bezpieczeństwo oraz zapobiegać ich całkowitemu zatopieniu. Dzięki systemowi SHILLOW jednostka znajdująca się w sytuacji zagrożenia utrzymywana jest na powierzchni, co ułatwia ratowanie życia i zdrowia, a także umożliwia ocalenie jednostki oraz ładunku. Dzięki systemowi SHILLOW możemy w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo w środowisku morskim oraz wyposażenie statków czy bezpieczeństwo morskie.

System SHILLOW wykorzystuje rozwiązania sprawdzone w przemyśle samochodowym oraz morskim. Są one zmodyfikowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w następujących wariantach:

1. System Morski SHILLOW z wykorzystaniem poza burtowych poduszek z płaszczem kanałowym wypełnionym środkiem utwardzającym i sprężonym powietrzem który w ciągu kilku sekund tworzy boje wypornościowe z powietrzem wtłoczonym pod ciśnieniem, występują one w czterech wariantach opisanych poniżej. Poduszki połączone są z pasami stabilizującymi umiejscowionymi w części rufowej i dziobowej grodzi statku, pomiędzy poszyciem. Pasy stabilizacyjne występują w dwóch wariantach: mechanicznym oraz grawitacyjnym. Poduszka powietrzna oraz pasy stabilizacyjne stanowią całość systemu Morskiego Shillow. System sterowany jest ręcznie lub automatycznie. Został przewidziany również wariant mocowania poduszek pneumatycznych na stałe w jednostkach pływających wewnątrz jednostki, w poszyciu kadłuba oraz na zewnątrz co przedstawiono na rysunku 1.

Bezpieczeństwo morskie, wyposażenie statków
Charakterystyka poduszki: wnętrze poduszki utworzonej z dwu warstw materiału, zewnętrznej i wewnętrznej, podzielone …………… podzielone ………………, ochronną i ………….. Komora ochronna zakończona wewnętrznymi otworami …………….. oraz podzielona na segmenty za pomocą …………….., łączy się poprzez zbiornik poborowy z ………….., wypełnioną ………………… Ścianki dzielące ……… ochronną na segmenty, biegną poprzecznie lub wzdłużnie i mocowane są za pomocą zgrzewów lub klejenia do powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Komora pneumatyczna, zamknięta wewnętrzną warstwą materiału tworzącego poduszkę, połączona jest poprzez ……….. z …… wysokociśnieniową. Komora ochronna wyposażona jest w wewnętrzne elementy ……………. w kilku wariantach w zależności od specyfikacji jednostki. Wnętrza segmentów wyposażone są we ………., korzystnie ujęte w ………….. Cechą charakterystyczną włókien zbrojeniowych jest wysoka wytrzymałością na rozciąganie, wysoki moduł sprężystości przy ścinaniu, dobra odporność chemiczna i termiczna, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką wytrzymałość zmęczeniową, odporność na ścieranie, stabilność wymiarowa, mała przewodność cieplna w niskich temperaturach, odporność na nagłe zmiany temperatury, odporność na działanie środków chemicznych i dobre tłumienie drgań. Rozwiązanie przewiduje kilka rozwiązań wzmocnienia pneumatycznej poduszki ratunkowej.
Pneumatyczna poduszka ratunkowa stanowi rozwiązanie przydatne w ratownictwie morskim i lądowym, w pracach wymagających ochrony przed uszkodzeniem przewożonych materiałów jak również w pracach wymagających utrzymania w pozycji stałej materiałów wywierających na podłoże zmienny nacisk. Zalety rozwiązania według wynalazku polegają na zabezpieczeniu przed deformacją materiału elastycznego boi podczas kontaktu z wodą oraz zwiększonego działania ciśnienia wody na boję podczas nabierania wody przez jednostkę pływającą lub kontener. Dzięki czemu eliminuje się konieczność stosowania ciężkich i grubych powłok boi aby zapewnić wymaganą sztywność materiału do samej konstrukcji np. jednostki pływającej a tym samym zapewnieniu lepszych charakterystyk wypornościowych oraz parametrów materiału z którego wykonane zostały boje.

Charakterystyka pasa stabilizującego: Wynalazek poprzez wykorzystanie pasów stabilizujących wraz wyrzucanymi poza jednostkę pływającą pneumatycznymi bojami ratunkowymi oraz sprzężoną w systemie wyciągarką pozwala na regulowanie długości pasa stabilizującego mechanicznie lub w odmianie regulowanie grawitacyjne a tym samym system zapewnia możliwość korygowania zanurzenia jednostki realizując tym samym cele ratunkowe przy zmiennych parametrach zanurzenia jednostki pływającej.

2. System Kontenerowy SHILLOW 1 z wykorzystaniem poduszek powietrznych mocowanych do pojazdu na zaczepach. Rozwiązanie pozwala na całkowite wypełnienie niewykorzystanej przestrzeni ładunkowej kontenera przez poduszkę pneumatyczną jak również na wzmocnienie części wewnętrznej ścian kontenera w przypadku użycia wariantu poduszki pneumatycznej ze zbrojeniem kanałowym. Poduszki nawet po wypełnieniu komór wewnętrznych powietrzem pod ciśnieniem nie uszkodzą znajdującego się we wnętrzu kontenera pojazdu lub innego materiału. Ściany poduszki po zastygnięciu piany w kanałach dopasowywują się do kształtu pojazdu tworząc na jego zewnętrznej powierzchni warstwę ochronną, szczelną bryłę. W przypadku uszkodzenia kontenera lub poduszek kontener nie traci pływalności. Rysunek 2. Bezpieczeństwo morskie, wyposażenie statków.

3. System Samochodowy SHILLOW 2 z wykorzystaniem poduszki powietrznej sterowanej automatycznie lub ręcznie z zamocowaniem wewnątrz kontenera morskiego. System wykorzystuje odmienne mocowanie poduszek pneumatycznych pozwalając tym samym na maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni w kontenerze po załadunku jak również według specyfikacji przewożonych w nim materiałów. Rysunek 3.

We wszystkich przypadkach system pozwala na zabezpieczenie ludzi, ładunku oraz jednostki pływającej podczas wypadku lub kolizji morskiej. Istnieje możliwość doposażenia każdego z wariantów w nadajnik GPS uruchamiany automatycznie podczas włączania systemu SHILLOW co pozwali na całkowite zminimalizowanie start podczas poszukiwań ludzi, jednostek pływających oraz kontenerów.

Oflafowanie2