Esencja Wynalazków

SHILLOW

Bezpieczeństwo jednostek pływających oraz żeglugi morskiej

Innowacyjny system wspomagający ratownictwo statków morskich podczas zagrożeń żeglugi

System SHILLOW jest dodatkowym wyposażeniem jednostek pływających.
Ma on za zadanie zwiększać ich bezpieczeństwo oraz zapobiegać ich całkowitemu zatopieniu. Dzięki systemowi SHILLOW jednostka znajdująca się w sytuacji zagrożenia utrzymywana jest na powierzchni, co ułatwia ratowanie życia i zdrowia, a także umożliwia ocalenie jednostki oraz ładunku. Dzięki systemowi SHILLOW możemy w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo w środowisku morskim.

System SHILLOW wykorzystuje rozwiązania sprawdzone w przemyśle samochodowym oraz morskim. Są one zmodyfikowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w następujących wariantach:

 1. System Morski SHILLOW z wykorzystaniem poduszki z pozaburtowym płaszczem kanałowym wypełnianym elastycznym środkiem utwardzającym, który w ciągu kilku sekund tworzy boje wypornościowe poprzez wtłoczenie powietrza pod ciśnieniem do komory wewnętrznej formującej kształt poduszki. System sterowany jest ręcznie lub automatycznie.
 1. System Kontenerowy SHILLOW z wykorzystaniem poduszek powietrznych zamocowanych wewnątrz kontenera morskiego, sterowanych automatycznie lub ręcznie.
 1. System Samochodowy SHILLOW z wykorzystaniem poduszek powietrznych mocowanych do pojazdu za pomocą zaczepów mechanicznych lub magnetycznych.

We wszystkich przypadkach system pozwala na zabezpieczenie ludzi, ładunku
oraz jednostki pływającej podczas wypadku lub kolizji morskiej. Istnieje możliwość doposażenia każdego z wariantów w nadajnik GPS uruchamiany automatycznie podczas włączania systemu SHILLOW. Tematyka ratownictwa statków, jest dla nas niezwykle ważna.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

System SHILLOW ma zastosowanie na jednostkach pływających i w ośrodkach lądowych. Główne obszary zastosowań to:

 • wspomaganie decyzji ratowniczych w sytuacjach kolizyjnych,
 • automatyczny system ratowniczy instalowany w kontenerach przewozowych w wariancie

Systemu Kontenerowego SHILLOW i Systemu Samochodowego SHILLOW,

 • automatyczny System Morski SHILLOW instalowany na mostku nawigacyjnym
  (na jednostkach komercyjnych i rekreacyjnych),
 • zabezpieczenie akwenów morskich i śródlądowych,
 • system przeznaczony dla ekspertów Izb Morskich.

KORZYŚCI

Zastosowanie systemu SHILLOW ratownictwo statków, przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żeglugi i umożliwi obniżenie ryzyka wypadków morskich. Korzyściami stąd wynikającymi są:

 • korzyści społeczne związane z utratą zdrowia i życia członków załóg i pasażerów
  na statkach morskich,
 • korzyści materialne związane z ograniczeniem strat ładunków, uszkodzeń i zatonięć statków,
 • ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom ekologicznym wynikającym z kolizji statków transportujących ładunki niebezpieczne.

Oflafowanie2