Wsparcie Unijne

Firma Opecco Sp. z o. o.  realizuje projekt zatytułowany: Wdrożenie systemu ratownictwa morskiego na miarę XXI w. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jest on realizowany w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej z Narodowym Funduszem Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty B + R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych po to, aby wdrożyć do produkcji przez Wnioskodawcę nowy system zapewniający bezpieczeństwo jachtom i innym jednostkom pływającym średniej wielkości. Koncepcja projektu opiera się na wykorzystaniu techniki działania poduszek bezpieczeństwa w nowy sposób. Celem projektu jest uzyskanie przez Wnioskodawcę możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, którym będzie nowy system bezpieczeństwa dla jednostek pływających średniej wielkości, szczególnie dla jachtów i dużych motorówek. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wykonanie niezbędnych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a następnie wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej.

Oflafowanie2